Schieten

Na het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar weer gaan schieten.

We willen dit gaan doen op zaterdag 20 februari bij de Schietvereniging NIO te Ommen.

Strangeweg 5, 7731 GV Ommen. De avond begint om 20:00 tot 24:00 uur.

Tijdens deze avond maak je kennis met de verschillende onderdelen van de schietsport.

De bijdrage voor deze avond is voor volwassenen € 15,00 en voor de jeugd € 7,50.

Volwassen introducés betalen € 20,00 en jeugdige introducés betalen € 10,00. Prijs is all in,

dus de consumpties voor de hele avond zijn hier bij inbegrepen.

Het schieten is geschikt voor zowel mannen als vrouwen en ook jeugd vanaf 12 jaar is

welkom. Er is geen maximum gesteld aan het aantal deelnemers, wel een minimum, namelijk

20 volwassen personen. Wil je meedoen geef dit dan zo snel mogelijk door, liefst voor 12

februari, dit kan via de mail huisturf@gmail.com of telefonisch bij Frides Lameris 614282.

Want alleen als zich een week van te voren 20 personen hebben aangemeld kunnen we de

activiteit door laten gaan. Twijfelaars mogen nog op het laatste moment beslissen, en als de

activiteit doorgaat, zijn zij zonder zich aan te melden welkom op bovenstaand adres.

Mocht wegens te weinig deelname deze activiteit geen doorgang kunnen vinden, dan maken

wij dit een week van te voren bekend via de mail. Mocht u geen mail van ons (kunnen)

ontvangen dan kan er telefonisch navraag worden gedaan bij Frides Lameris .

Vriendelijke groeten,

Het “Huisturfbestuur”

 

 

Home