contributie

Aan alle “BUURTBEWONERS”

In maart/april 2015 komen de contactdames weer langs voor de contributie van onze

buurtvereniging “HUISTURF”. Net als andere jaren hebben we weer een gevarieerd

programma voor jong en oud. Meer informatie over de buurtvereniging vindt u op onze web-

site : www.Huisturf.nl.

Helaas lopen onze inkomsten uit het oud papier terug. Verder hebben we te maken met een

paar onvoorziene kostenposten waardoor we als bestuur goed hebben moeten kijken naar onze

financiën.

Als bestuur hebben we besloten om de contributie niet te verhogen. Wel hebben we al onze

activiteiten onder de loep genomen. We hebben een beter ballans gemaakt tussen de kosten

van een activiteit en de eigenbijdrage en hiermee hebben we onze begroting voor het

komende jaar op orde.

De bijdrage is voor een gezin met kinderen tot 18 jaar € 22,–.

Voor inwonende kinderen van 18 jaar en ouder en eenpersoonshuishoudingen bedraagt de

bijdrage € 11,–.

De contactpersoon komt vóór 1 mei bij u langs, het zou fijn zijn als u de bijdrage alvast klaar

heeft liggen.

De contactdames zullen tegelijk met het ophalen van de contributie ook aan u vragen of u nog

altijd de briefjes voor de activiteiten op papier wilt ontvangen. Want als bestuur zien we dat

de mail goed wordt gelezen en dat er goed op wordt gereageerd.

Indien je lid wilt worden, wil je dan je gegevens en die van evt. huisgenoten aan de

contactpersoon doorgeven. Voor nieuwe leden hebben wij een verrassing.

Groeten,

Het bestuur van “HUISTURF”

P.s. Wij houden onze leden ook via de mail op de hoogte van onze activiteiten. Mocht u tot nu

toe nog nooit een mail van de buurtvereniging hebben ontvangen, meld je dan aan door een

mailtje te sturen naar huisturf@gmail.com.

Home