Brief N48

Gemeente Hardenberg,
t.a.v. Project Verbetering N48 wethouder J. Jansen,
Postbus 500,
7770 BA  Hardenberg


Balkbrug, 2 december 2010


Geachte heer Jansen,


Als buurtvereniging van een aantal straten die aan de oostkant tegen de N48 liggen, willen wij hierbij reageren op het Project Verbetering N48.


Wij zijn verheugd over het plan om de gelijkvloerse kruising Den Kaat ? N48 op te heffen en hiervoor in de plaats een tunnel aan te leggen.


Op de voorlichtingsavond hebben wij kunnen bekijken waar deze tunnel komt te liggen, hoe de weg er naar toe gaat lopen en hoe de aansluiting met de weg Zuidwolde-Balkbrug gerealiseerd zal worden.


Wij willen in deze brief onze zorgen uitspreken over de veiligheid voor fietsers en dan m.n. voor onze fietsende kinderen.
De tunnel is slechts 4.50 m. breed, wat erg smal is als op hetzelfde moment fietsers en een vrachtauto of landbouwtrekker elkaar willen passeren. Een landbouwtrekker is 3 meter breed, neemt al gauw 3,5 meter aan ruimte in beslag, zodat er nog hooguit 1 meter overblijft aan ruimte voor een fietser. Zowel in de tunnel als op de hellingen zijn er door de steile wanden geen uitwijkmogelijkheden. Fietsers hebben geen bescherming en zijn bij een aanrijding altijd de dupe.


Ook vragen wij ons af of het zicht wel goed genoeg is door alle bochten in het ontwerp. Als je vanuit Den Oosterhuis de tunnel in gaat, kun je niet zien of iemand op de t-splitsing die 4.50 m. diep ligt, de afslag naar Den Oosterhuis heeft genomen. De tunnel is te smal om elkaar te passeren.


Wij vragen u dan ook om extra aandacht te schenken aan de verkeersveiligheid. Wij hopen dat met de nieuwe tunnel niet de ene onveilige situatie ingewisseld wordt voor een andere.


Verder willen wij u er nog op wijzen dat de beloofde website www.tunnelsN48.nl niet te vinden is. Op deze site zou een formulier komen waarmee gereageerd kon worden op de plannen.


Aangezien wij als naaste bewoners van de N48 direct belanghebbenden zijn van een tunnel, hopen wij dat u ons wilt informeren over de verdere ontwikkelingen.


Heeft u vragen of wilt u uw standpunt toelichten, dan zijn wij altijd bereid tot een gesprek.


Met vriendelijke groet,


Yvette Brouwer, voorzitter
Buurtvereniging Huisturf
Den Oosterhuis 27
7707 PD Balkbrug