bowlen

Aan alle “HUISTURFLEDEN”

Op ons jaarprogramma bowlen op vrijdag 9 oktober 2015 gepland.

Het is de bedoeling dat wij weer gaan bowlen bij het Motel in Hoogeveen, Mathijsenstraat 1

7909 AG Hoogeveen. Echter daar hebben we te maken met een herstart i.v.m. een

faillissement, mochten we van locatie wijzigen dan maken we dit via de mail bekend. Alleen

zij die geen mail kunnen ontvangen, maar zich wel hebben aangemeld bellen we van te voren.

Mocht u niets zien of horen dan gaat alles gewoon door.

Je wordt verzocht om op de avond zelf om plm. 19.30 uur te zijn. We beginnen dan met

koffie met iets erbij. De ploegen worden dan ingedeeld en van 20.00 tot 22.00 uur is de

“wedstrijd”. Voor deelname aan deze avond vragen wij een eigenbijdrage van € 5,- per

deelnemer. Dat is incl. 1 consumptie later op de avond de overige consumpties die verder op

die avond worden genomen komen geheel voor eigen rekening.

Introducés zijn welkom maar zij betalen een eigen bijdrage van € 15,- per persoon. Echter het

aantal deelnemers in beperkt tot max. 24 dus meld je tijdig aan.

Aanmelden kan tot 2 oktober door onderstaande bon in te vullen en kan ingeleverd worden bij

Jan Geu ten Kate, Den Kaat 13 of bij Johan Logtenberg, Sponturfwijk 12. Aanmelden kan

ook via: huisturf@gmail.com neem dan wel alle gevraagde gegevens over.

Alvast een prettige en sportieve avond.

Het “Huisturfbestuur”

 

Home