AED

Aan alle “BUURTBEWONERS”

De eerste 6 minuten kunnen bepalend zijn bij een hartstilstand. Daarom is er in het verleden

besloten om ook onze buurt te voorzien van AED’s. Deze aanschaf hebben we gezamenlijk

als buurt gedaan. Daarnaast is er een team van een 20-tal vrijwilligers opgeleid om te kunnen

reanimeren. Hiermee hebben wij als buurt een 6 minuten dekking. Op de site: aed4.eu kunt u

de locaties terugvinden.

Maar het vrijwilligers bestand moet op peil blijven en hiervoor moeten ook weer nieuwe

vrijwilligers worden opgeleid als oude afhaken. Verder moeten alle vrijwilligers

herhalingscursussen blijven volgen om zo hun kennis op peil te houden.

Voorheen gaf Hans Paalman geheel vrijwillig deze lessen in de buurt. Maar zoals u misschien

wel weet woont Hans niet meer in onze buurt en zijn we genoodzaakt om de cursussen elders

in te kopen. En dat kost dus geld.

Omdat we bij de AED geen onderscheid maken tussen “ leden” en “niet leden” hebben we

besloten om dit geld niet uit de kas van de buurtvereniging te halen, maar willen wij alle

buurtbewoners vragen om een bijdrage te doen. Als richtlijn hanteren wij € 10,– per

huishouden.

U mag de geheel vrijwillige bijdrage meegeven aan de contactdame als zij lang komt voor de,

maar u kunt ook een bedrag over maken op rekening:

NL18 RABO 0312 9390 94

o.v.v. AED Bijdrage

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Vriendelijke groeten,

Het Huisturfbestuur.

P.s. We kunnen nog altijd vrijwilligers gebruiken. Wil je vrijwilliger worden, meld je dan aan

bij Johan Logtenberg tel. 612855.

Home