Home

De buurtvereniging is opgericht op       
1 januari 1984 en ingeschreven bij
de kamer van Koophandel te Zwolle
onder nr.05062449

De statuten zijn opgemaakt door notaris
Linde en ondertekend op 30 october 1998
door de toenmalige bestuursleden Henk
Brouwer en Geja van der Woude.

Het doel van Huisturf is in de statuten
als volgt omschreven:

de leefbaarheid van het gebied te
bevorderen en de algemene
belangen van de leden te behartigen

Hoe proberen we ons doel te bereiken:
Voor het hele jaar maakt het bestuur plannen
voor allerlei activiteiten waar onze leden
plezier aan kunnen beleven.                                                     

Maak uw keuze:

AGENDA

OUD PAPIER

BESTUUR

Contact
Wilt U contact met 1 van de leden van 
het bestuur stuur dan een mail naar: huisturf@gmail.com  

AED

Hebt u wel eens op de wegsite ven de huisturf AED-groep gekeken? Hier is de link HUISTURF-AED

Er is een filmpje dat je laat zien hoe het oproepsysteem van de AED werkt. Volg de link: http://www.youtube.com/watch?v=oR0S7OFe1Ro